25-09-2020 Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji